Svářečský dozor

Svářečský dozor IWT/EWT  dle normy EN ISO 14731

  • vypracování svařovacích postupů pWPS-WPQR-WPS
  • školení pracovníků svářečského personálu a kontroly kvality, provádění interních auditů
  • školení pracovníků dle ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630
  • vypracování směrnic, technologických předpisů a postupů, plány kontrol
  • volba svařovacích materiálů, nastavení svařovacích parametrů
  • vyjádření k zakázce – posouzení výkresové dokumentace
  • příprava zakázek dle požadavků svářečských norem resp. požadavků zákazníka, přezkoumání obchodních smluv
  • vedení svářečského deníku

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti technickou normou EN ISO 14 731 (v souladu s EN ISO 3834-1 až 5, EN ISO 14 554-1 až 2, EN ISO 13 214, EN 1011-1 až 8 a které jsou uvedeny také v příručce jakosti firem (výrobce svařovaných výrobků). Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce nejméně jednoho oprávněného (odborně způsobilého) pracovníka svářečského dozoru.