Svářečský inspektor

Po dohodě provádím kontrolu svářečské činnosti a přejímky svářečských prací.

Přejímkou výrobků se rozumí soubor činností, které vedou k celkovému posouzení shody provedeného výrobku s požadavky technické normy, technického předpisu, technické dokumentace výrobce a obchodní smlouvy (kontraktu).

Podrobnější činnosti při inspekci: 

  • provádění všech kontrol (inspekcí) stanovené normami a technickými předpisy, event. další předepsané kontroly, které jsou podle mínění nezbytné k ověření shody, tj. že materiály jsou v souladu s požadavky materiálových specifikací, výroba je provedena v souladu s technickou dokumentací výrobce, dokumentace je v souladu s požadavky výrobkové normy a technickými předpisy
  • vystavení po přezkoumání dokumentaci k hotovému výrobku
  • nastavení potřebných NDT kontrol
  • schválení oprav na výrobku a potvrzení dokumentace o správném provedení opravy.
  • analýza všech dokumentů u výrobce v souladu s kontraktem a potvrzení v inspekční zprávě
  • a mnoho dalšího………