Služby

v poskytování poradenských služeb při výstavbě, certifikaci a následném udržování systémů kvalit dle norem :  EN ISO 9001, EN ISO 3834, EN 1090-2

 • zpracování všech potřebných směrnic pro zavedení a následnou certifikaci systému kvality
 • vypracování postupů svařování pWPS, WPS
 • zajištění kvalifikace postupů svařování WPQR
 • zajištění zkoušek svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1
 • pracovní instrukce
 • pracovní zkoušky k prokázání kvality svářečských prací
 • zařízení pro svařování – nastavení revizí, kalibrací, plány údržby atd.
 • zajištění kvalifikace svářečského a NDT personálu
 • příprava zakázek dle požadavků normy resp. požadavků zákazníka
 • přezkoumání obchodních smluv z pohledu svařování
 • zajištění auditu u certifikační společnosti – přítomnost při certifikaci
 • interní školení svářečů,
 • interní školení pracovníků kontrol
 • průběžné interní audity
 • vizuální a penetrační kontrolu dle ISO 9712 vč. protokolů