Nedestruktivní zkoušení

poradenství, svářečský dozor, QMS, inspekce

Vizuální metoda – VT

VT je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení. 

  • vizuální kontrola přímá: prováděná pouhým okem, případně za použití jednoduchých optických pomůcek.
  • vizuální kontrola nepřímá: prováděná pomocí optických přístrojů, fotoaparátů, kamer a endoskopů.

Metoda VT je využívána hlavně při klasické NDT kontrole svarů – vyhledávání vad jako jsou trhliny, zápaly, povrchové póry. Při VT se taktéž zaměřuje na tvarové odchylky – měření, hodnocení lineárního přesazení, převýšení kořene svaru, přesazení forem u odlitku, stav povrchu apod.

Kapilární / penetrační metoda – PT

Metoda se využívá k indikování povrchových vad na magnetických, ale především nemagnetických kovových ale i nekovových materiálech. Použití této metody je omezeno na zjišťování vad souvisejících s povrchem.