Kvalifikace

Nositel kvalifikace – diplomu má příslušný stupeň kvalifikace a znalostí, resp. vystudovaný příslušný kvalifikační kurz. Diplom je tedy kvalifikace a je platný celý život.

Absolvent kurzu je způsobilý řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů, jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařovaní, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svaru.

Po úspěšném složení zkoušek obdrží absolvent jednotlivých kurzů Mezinárodní a Evropské diplomy.