Úvod

Poskytuji především služby externího svářečského dozoru a poradenské služby při výstavbě, certifikaci a následném udržování systémů kvalit dle příslušných norem.

Jsem výrobním a projektovým managerem s více než dvacetiletou praxí ve strojírenském průmyslu, svařování. Mezi mé významné zákazníky patří především výrobní strojírenské firmy v Libereckém, Středočeském, Ústeckém, Královéhradeckém kraji a Praze.

Poskytuji služby jako svářečský dozor, poradce, defektoskopické zkoušení svarů, přejímky třetí stranou a řízení projektů. Své praktické zkušenosti získávám od malých až po středně velké firmy.

Díky této praxi jsem získal hluboké teoretické i praktické zkušenosti v oblasti výrobních technologií, zejména svařování, svářečského dozoru, řízení firem, povrchových úprav, korozní technologie a defektoskopického zkoušení svarů.

Mám zkušenosti s přímým řízením výroby, jednotlivých projektů a zavádění nových výrob a technologií v oblasti svařování, obrábění a montáže.

Jsem držitelem certifikátů IWT –INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST, IWI-C – INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR level C a jelikož chci svým klientům poskytovat ty nejlepší služby, pokračuji ve svém celoživotním vzdělávání dále.

Prošel jsem i zkouškou na vizuální a penetrační kontrolu dle ČSN EN ISO 9712, stupeň 2.

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, EN ISO 3834, EN 1090-2……

 • zpracování všech potřebných směrnic pro zavedení a následnou certifikaci systému kvality
 • vypracování postupů svařování pWPS, WPS
 • zajištění kvalifikace postupů svařování WPQR
 • zajištění zkoušek svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1
 • pracovní instrukce
 • pracovní zkoušky k prokázání kvality svářečských prací
 • zařízení pro svařování – nastavení revizí, kalibrací, plány údržby atd.
 • zajištění kvalifikace svářečského a NDT personálu
 • příprava zakázek dle požadavků normy resp. požadavků zákazníka
 • přezkoumání obchodních smluv z pohledu svařování
 • zajištění auditu u certifikační společnosti – přítomnost při certifikaci
 • interní školení svářečů,
 • interní školení pracovníků kontrol
 • průběžné interní audity
Manager

Poradenství