Tomáš Truxa - TT WELDING

Svářečský dozor

Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr, svářečský technolog, svářečský specialista) jsou odborně způsobilí pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování vzdělávacího kurzu a úspěšného složení zkoušek. 

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti normou ČSN EN ISO 14 731.

Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce nejméně jednoho odborně způsobilého pracovníka svářečského dozoru. 

Nabízím spolupráci " Externí svářečský dozor " - svářečský technolog IWT / EWT dle normy ČSN EN ISO 14731
  • Vypracování svařovacích postupů pWPS-WPQR-WPS dle ČSN EN ISO 15614
  • Školení pracovníků svářečského personálu a kontroly kvality, provádění interních auditů
  • Školení pracovníků dle ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630
  • Vypracování směrnic, technologických předpisů a postupů, plány kontrol
  • Volba svařovacích materiálů, nastavení svařovacích parametrů
  • Vyjádření k zakázce – posouzení výkresové dokumentace
  • Příprava zakázek dle požadavků svářečských norem resp. požadavků zákazníka, přezkoumání obchodních smluv
  • Vedení svářečského deníku